d.d. 24-5-2018

Privacy Statement

De Haarcomponist is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in De Haarcomponist. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en waarom ik dit doe. Zo weet je precies hoe De Haarcomponist werkt en waar je aan toe bent

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Haarcomponist. De Haarcomponist, gevestigd aan Bernhardus Bumastraat 63 8933 EJ Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Je dient je ervan bewust te zijn dat De Haarcomponist niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen

Contactgegevens:
 • www.dehaarcomponist.nl
 • info@dehaaromponist.nl
 • Bernhardus Bumastraat 63
 • 8933 EJ Leeuwarden
 • 0646450015
 • KvK nummer: 70256470
 • BTW nummer: NL002228705B67

Joyce Carnal is de eigenarresse van De Haarcompononist en tevens verantwoordelijke voor de persoonsgegevensbescherming van haar klanten.

Persoonsgegevens die ik verwerk

De Haarcomponist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Behandelinghistorie (alle afspraakdata en receptuur van de behandelingen)
 • Een voor/na foto van de look (Indien van toepassing. Hierbij wordt vooraf nadrukkelijk toestemming gevraagd)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

De Haarcomponist verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Mijn website/dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten

van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@dehaarcomponist.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Haarcomponist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Toekomstig verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder (mét de mogelijkheid tot afmelden voor deze nieuwsbrief)
 
Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

De Haarcomponist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 1,5 jaar na het laatste bezoek. Dit i.v.m. terugkerende kapsels in de verschillende seizoenen en heruitnodigen voor bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Haarcomponist verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitzondering hierop is het delen van een voor/na foto van de look op Facebook. Deze wordt Openbaar gedeeld op de Facebookpagina van De Haarcomponist. Er zal vooraf nadrukkelijk toestemming gevraagd worden om een foto mogen te maken. Als ik deze toestemming verkregen heb, wordt ook overlegd of de persoon wel/niet getagd wordt (naamsvermelding) in het Facebookbericht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De Haarcomponist gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de website te vergroten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Haarcomponist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb, naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen per e-mail. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De Haarcomponist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Wijzigingen privacybeleid

De Haarcomponist behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement.

Contact